You are here

onderzoek & bijeenkomsten

Welke meerwaarde biedt samenwerking met partners over de grens? Waar zijn de sterke, maar ook de zwakke punten? Welk model kunnen organisaties uit beide landen kiezen om een duurzame en succesvolle samenwerking duurzaam te maken? DNL-contact voert haalbaarheidsstudies uit voor gemeenten, overheidsinstanties, hogescholen, non-profit organisaties en bedrijven. Daarbij worden vaak concepten of pilots voor grensoverschrijdende projecten, plannen en manifestaties ontwikkeld.

We oriënteren ons daarbij altijd op dat wat echt haalbaar is en op de mensen en voorwaarden ter plaatse. Welke concrete voorstellingen, streven en ideeën hebben politiek, bedrijfsleven en maatschappij? In het kader van grensoverschrijdend onderzoek, maar ook los daarvan organiseren we regelmatig Nederlands-Duitse bijeenkomsten en matchmakings, waarbij ondernemers, decision makers en vakmensen uit beide landen bijeen komen. Bij de referenties vindt u enkele voorbeelden.